چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران

نرخ استحمام در گرمابه های تهران مطابق با آخرین افزایش به شرح زیر است :عمومی و خصوصی : ۲۵۰٫۰۰۰ ریال


۱ - نرخ مقرر براي مدت يک ساعت بوده و براي هر ۱۵ دقيقه اضافي مبلغ ۳۵٫۰۰۰ ريال دريافت خواهد شد .


۲ - مدت استحمام براي يک نفر يکساعت ، دونفر يکساعت و ربع و سه نفر يکساعت و نيم مي باشد.


۳ - براي کودکان کمتر از پنج سال نصف نرخ مصوب دريافت خواهد گرديد .


۴ - مدیر گرمابه موظف است اصل گواهینامه نرخ را در محلی که توسط مراجعین قابل مشاهده باشد نصب نماید


لطفا در صورت مشا هده هرگونه تخلف مراتب را بوسيله شماره تلفن هاي : ۸۸۴۰۶۴۲۸ و ۸۸۴۰۳۶۹۵ يا شماره تلفن : ۱۲۴ اطلاع فرماييد تا متخلفين طبق مقررات قانون نظام صنفي تحت پيگرد قرار گيرند.


تصویر گواهینامه نرخ :