چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
ضوابط صدور پروانه کسب
ضوابط مربوط به صدور پروانه کسب شامل دو بخش کلی است . بخش اول که در بدو ورود توسط اتحادیه بررسی می گردد مربوط به وضعيت مالکیت یا استیجاری بودن مکان واحد صنفی و همچنین کاربری آن می باشد و بخش دیگر مربوط به تاييد صلاحیت فرد متقاضی می باشد . با توجه به توضیح فوق گردش کار کلی درخواست صدور پروانه کسب به شرح زیر خواهد بود :

الف ) درخواست كتبي از سوی متقاضی همراه با ارایه مدارک زیر :

۱- يكي از مدارك ذيل جهت تعيين وضعيت ملكي واحد صنفي شامل :

- اجاره نامه رسمي به نام متقاضي
- اجاره نامه عادي (با اخذ تعهد محضري) بنام متقاضي
- مبايعه نامه به نام متقاضي
- حكم قطعي دادگاه مبني بر الزام به تنظيم سند اجاره
- رسيد پرداخت اجاره بهاي معتبر

۲- ارايه سوابق كاربري تجاري یا كارگاهي يا اداري محل واحد صنفي مورد درخواست یا آخرین فیش پرداخت عوارض مشاغل شهرداری يا تشکيل پرونده در شهرداري در مورد واحد هاي جديدالتاسيس

۳- يكي از مدارك ذيل جهت تعيين وضعيت نظام وظيفه آقايان شامل:

- گواهي معافيت دايم
- گواهي اشتغال به تحصيل
- گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه
- دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن


۴- مدارک شناسایی شامل :
- كپي تمام صفحات شناسنامه
- كپي كارت ملي
- كپي مدرك تحصيلي يا حداقل سواد خواندن و نوشتن

ب ) ثبت درخواست و ارايه رسيد به متقاضي
ج ) بازديد از مکان واحد صنفي توسط بازرس اتحاديه
د ) بررسي درخواست متقاضي پروانه كسب در جلسه هيئت مديره و ارايه پاسخ كتبي به وي

متقاضی ، پس از بررسی و در صورت پاسخ مثبت اتحادیه ملزم به انجام مراحل باقی مانده زیر خواهد بود :

۵- استعلام از ادارات ذيربط و ارائه مدارك ذيل شامل :
گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر
گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
ارائه گواهی مبنی بر طی دوره آموزش ماساژ به مدت حداقل ۱۵۰ ساعت از مراکز آموزشی مورد تایید اتحادیه
ارائه آخرین فیش پرداخت مالیات یا مفاصا حساب ویا تایید حوزه مالیاتی مربوطه مبنی بر تشکیل پرونده مالیاتی
گواهي تایید صلاحیت بهداشتی از مرکز بهداشت منطقه مربوطه
گواهي گذراندن دوره آموزشی در اتاق اصناف تهران

ارايه ساير مدارك ذيل:

-عکس سه در چهار ، سه قطعه
- پرداخت مبلغ ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۰۱۶۴۴۴۵۵۴ به نام اتاق اصناف تهران بانک ملت شعبه پیچ شمیران
- پرداخت مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۳۱۰۰۵۹۷۰۰۴ به نام اتاق اصناف ایران بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی
- پرداخت مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال به حساب اتحادیه گرمابه داران ( صدور پروانه ) بانک ملت شعبه دکتر شریعتی شماره حساب ۱۸۲۷۵۸۱۱۰۵
- پرداخت مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب اتحادیه گرمابه داران ( بازرسی ) بانک ملت شعبه شریعتی شماره حساب ۱۸۲۷۵۸۱۱۰۵
- پرداخت مبلغ ۸۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب اتحادیه گرمابه داران ( ورودیه اعضای جدید ) بانک ملت شعبه دکتر شریعتی شماره حساب ۱۸۲۷۵۸۱۱۰۵
- پرداخت مبلغ ۳۰,۰۰۰ ريال به حساب وزارت صنعت و معدن بانک ملی شماره حساب ۲۱۷۵۳۱۱۲۲۴۰۰۲
- پرداخت مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت ثبت نام در کلاس های آموزش اصناف
- پرداخت مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال بابت صدور کارت پروانه کسب الکترونیکی
- پرداخت مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال بابت حق تمبر

ر )بررسی نهایی توسط رییس یا نایب رییس اتحادیه

ه )صدور پروانه کسب
بالاي صفحه بالاي صفحه