چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
آشنايي با اعضاي هيئت مديره
هیئت مدیره فعلی اتحادیه در تاریخ ۱۳ /۱۰ / ۱۳۹۵ پس از برگزاری انتخابات با حضور فعال اعضاء به مدت چهار سال بشرح زیر انتخاب گردیده و از تاریخ ٢٩ /۱۰ / ۱۳۹۵ با حضور نمایندگان کمیسیون نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و پس از انجام تغییر و تحول بطور رسمی کار خود را آغاز نمودند

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

میزان تحصیلات

سابقه فعالیت در صنف

تصوير

۱

سیدمهدی سجادی

رييس

کارشناسی

 

فیزیوتراپی

۲۲ سال

۲

اسماعیل جعفری

نایب رئیس اول

کارشناسی

 

مدیریت صنعتی

۲۵ سال

۳

مرضیه حاجی آقا

نایب رئیس دوم

دیپلم

۱۴ سال

۴

علیرضا رصاف

خزانه دار

دیپلم

۱۸ سال

۵

اسمعیل کامل ویرثق

دبیر

دیپلم

۱۹ سال

۵

رویا درگاهی

بازرس هیئت مدیره

دیپلم

۱۹ سال

: پروانه فعالیت اتحادیه
مشاهده تصویر در اندازه اصلی
بالاي صفحه بالاي صفحه